RAKAN PERSADA

Friday, June 17, 2011

Sederap kita melangkah, Seiring dengan cita-cita.

Share
55 tahun FELDA mempersiapkan generasi kita untuk sederap melangkah kehadapan.

Menjalankan dan melaksanakan projek pembangunan tanah seluruh Malaysia dan kini, 11 wilayah telah pesat membangun mempergiatkan hasil perladangan dalam usaha memperbaiki kualiti hidup generasi kita.

namun, adakah kita masih peka akan VISI, MISI, dan TERAS FELDA yang menjadi tunjang pelaksanaan pembangunan, pengurusan, perkhidmatan ekonomi dan sosial generasi kita.

justeru, marilah kita hayati bersama.

bukan itu sahaja, JABATAN INOVASI DAN PEMBANGUNAN GENERASI BARU FELDA telah memperkenalkan satu lagi indikator terbaru yang dikenali sebagai PELAN INOVASI FELDA.

pelan ini berpegang teguh kepada objektif :

Penyediaan rangka kerja Pelan Inovasi FELDA yang merangkumi aktiviti ekonomi ke arah transformasi FELDA menjelang 2020.

maka dengan itu, pelan ini haruslah mendepani 3 isu utama. iaitu :

  • Menjadikan FELDA sebagai economic power house

  • Mengenalpasti infrastruktur yang diperlukan bagi menyokong aktiviti ekonomi

  • Menjadikan FELDA dan warga FELDA sebagai high performance community


    kita sebagai generasi pelengkap kegemilangan FELDA haruslah berganding bahu membuktikan pada dunia kita mampu berjaya secara internasional dengan berpegang teguh kepada VISI, MISI, TERAS, dan PELAN INOVASI FELDA.


    RUJUKAN : felda.net.my

No comments:

Post a Comment